MedicalWork Logo

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Bólów Głowy PTN

Ta sekcja zarezerwowana jest dla profesjonalistów.

MedicalWork Logo
ul. Jasna 14,
05-126 Stanisławów Pierwszy, Polska

tel: +48 608 337 103
email: info@medicalwork.pl
Copyright © 2020 MedicalWork. All rights reserved.