MedicalWork Logo

Eksperci Ekspertom

Spotkajmy się bez wychodzenia z domu

Cel

Wymiana doświadczeń, doskonalenie eksperckiej wiedzy poprzez uczenie się z najlepszymi specjalistami w dziedzinie gastroenterologii

Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. med. Jarosław Kierkuś

Zastępca Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

dr n. med. Michał Łodyga

Kierownik Pododdziału Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA w Warszawie

Program

Sponsorzy

logo
logo
logo
Typ
Webinarium
Miejsce
Online
Daty
20 maja 2021 18:00 - 19:40
MedicalWork Logo
ul. Jasna 14,
05-126 Stanisławów Pierwszy, Polska

tel: +48 608 337 103
email: info@medicalwork.pl
Copyright © 2020 MedicalWork. All rights reserved.