MedicalWork Logo

AKADEMIA PIELĘGNIAREK OPIEKA W NCHZJ

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z NChZJ

Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Program

Sponsorzy

Sponsor Strategiczny

logo

Sponsor Konferencji

logo
logo
logo

Wydarzenie certyfikowane

Typ
Stacjonarnie
Miejsce
Warszawa - Hotel Marriott
Daty
19 października 2022 15:00 - 19:15
20 października 2022 09:00 - 15:30
MedicalWork Logo
ul. Jasna 14,
05-126 Stanisławów Pierwszy, Polska

tel: +48 608 337 103
email: info@medicalwork.pl
Copyright © 2020 MedicalWork. All rights reserved.